Lễ Hội Bóng Đá Sảnh Châu Âu Tại 188Bet – Hơn 116 Triệu Đồng Tổng Thưởng

Tích lũy Cược Hợp Lệ tại Sảnh Châu Âu để nhận Vé Rút Thăm và có cơ hội thắng tiền thưởng lên đến 4,680,000 VND mỗi tuần tại nhà cái 188bet!

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

1. Lễ Hội Bóng Đá Sảnh Châu Âu – Hơn 116 Triệu Đồng Tổng Thưởng! (“Khuyến mãi”) diễn ra từ ngày 07/11/2022 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 05/12/2022 10:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm bốn (4) tuần Khuyến Mãi riêng biệt, mỗi Tuần bắt đầu từ 11:00 AM (GMT+7) Thứ Hai đến 10:59 AM (GMT+7) Thứ Hai tuần tiếp theo, như bảng dưới (“Tuần Khuyến Mãi”):

Tuần Khuyến MãiThời Gian Bắt Đầu & Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)
Tuần 111:00 AM 07/11/2022 – 10:59 AM 14/11/2022
Tuần 211:00 AM 14/11/2022 – 10:59 AM 21/11/2022
Tuần 311:00 AM 21/11/2022 – 10:59 AM 28/11/2022
Tuần 411:00 AM 28/11/2022 – 10:59 AM 05/12/2022

3. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):

  • 4.Tiến hành đăng ký 188bet bằng Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  • 5. Đặt thành công ít nhất một (1) cược đơn tại Thể Thao (“Sản Phẩm Hợp Lệ”) trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
Trò Chơi Hợp Lệ
32cardsBlackJack
Andar BaharLucky7
BaccaratPoker
Bet on NumbersRoulette
Sicbo

6. Chỉ cược được đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ có kết quả thắng/thua/hòa trong Thời Gian Khuyến Mãi là Cược Hợp Lệ. Cược hủy sẽ không hợp lệ.

7. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ tự động tham gia khuyến mãi và nhận được số vé rút thăm (“Vé Rút Thăm”) dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:

Loại Trò ChơiTrò Chơi Hợp LệCược Hợp Lệ Tích Lũy Tối Thiểu Tại Mỗi Loại Trò ChơiThưởng
Loại 1BaccaratLucky7Sicbo3,515,000 VND hoặc 150 USD88 Vé Rút Thăm
Loại 2BlackJackPokerRoulette2,345,000 VND hoặc 100 USD188 Vé Rút Thăm
Loại 332cardsAndar BaharBet on Numbers1,175,000 VND hoặc 50 USD388 Vé Rút Thăm

*Tiền Cược Hợp Lệ tích lũy dựa trên mỗi loại trò chơi.

Ví Dụ:

– Thành Viên A tích lũy Cược Hợp Lệ trị giá 3,000,000 VND tại Baccarat1,000,000 VND tại Sicbo trong Tuần 1. Thành Viên A sẽ nhận được 88 Vé Rút Thăm trong Tuần 1.

– Thành Viên B tích lũy Cược Hợp Lệ trị giá 4,000,000 VND tại Baccarat, 3,000,000 VND tại BlackJack và 1,500,000 VND tại 32cards trong tuần 1. Thành Viên B would sẽ nhận được 664 Vé Rút Thăm trong Tuần 1.

– Thành Viên C tích lũy Cược Hợp Lệ trị giá 10,000,000 VND tại Baccarat2,000,000 VND tại BlackJacktrong Tuần 1. Thành Viên C sẽ nhận được 88 Vé Rút Thăm trong Tuần 1.

– Thành Viên D tích lũy Cược Hợp Lệ trị giá 10,000,000 VND tại Baccarat, 8,000,000 VND tại Sicbo4,000,000 VND tại Lucky7trong Tuần 1. Thành Viên D sẽ nhận được 88 Vé Rút Thăm trong Tuần 1.

– Thành Viên E tích lũy Cược Hợp Lệ trị giá 3,000,000 VND tại Baccarat2,000,000 VND tại Pokertrong Tuần 1. Thành Viên E không nhận được bất kỳ Vé Rút Thăm trong Tuần 1.

8. Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công ít nhất một (1) Vé Rút Thăm trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tham gia vào rút thăm (“Rút Thăm”), với tổng 34 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trong mỗi Tuần Rút Thăm để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) và nhận được tiền thưởng (“Tiền Thưởng”), như bảng dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng CuộcTuần 1 – 16/11/2022Tuần 2 – 23/11/2022Tuần 3 – 30/11/2022Tuần 4 – 07/12/2022
Tổng SốThành Viên Thắng CuộcTiền Thưởng
Một (1)4,680,000 VND hoặc 198 USD
Một (1)3,510,000 VND hoặc 148 USD
Một (1)2,800,000 VND hoặc 119 USD
Năm (5)1,400,000 VND hoặc 59 USD
Sáu (6)700,000 VND hoặc 30 USD
Hai Mươi (20)350,000 VND hoặc 15 USD

9. Khuyến Mãi độc quyền dành cho thành viên 188BET.

10. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể tích lũy Cược Hợp Lệ và Vé Rút Thăm trong mỗi Tuần Khuyến Mãi. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, số tiền Cược Hợp Lệ và Vé Rút Thăm tích lũy của Tuần Khuyến Mãi trước được tính lại bằng không (0).

11. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể nhận tối đa một (1) giải Tiền Thưởng trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi.

12. Thành Viên Hợp Lệ có thể nhận một (1) lần số Vé Rút Thăm cho mỗi Loại Loại Trò Chơi trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi. Và có thể nhận tối đa trong mỗi Tuần Khuyến Mãi là 664 Vé Rút Thăm (88+188+388=664).

13. Tổng 136 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trở thành Thành Viên Thắng Cuộc trong Thời Gian Khuyến Mãi. Khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến Mãi, 34 Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được thông báo tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.

14. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’, như quy định tại điều 5.

15. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút tiền 188bet về ngay. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.

16. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

17. Quyết định về Tiền Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.

18. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

19. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

20. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET được áp dụng.

21. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Entity: https://nhacaicacuoccom.blogspot.com/p/nhacaicacuoccom-chuyen-trang-anh-gia.html

Nguồn: https://nhacaicacuoc.com/le-hoi-bong-da-sanh-chau-au-tai-188bet-hon-116-trieu-dong-tong-thuong/